Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2/2022 julkaistu

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab -lehden numero 2/2022 on ilmestynyt verkossa. Uusin numero on luettavissa lehden verkkosivulla osoitteessa https://tidsskrift.dk/NTfK.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, September 2022 – 109. årgang Nr. 2

Sisällysluettelo:

* Forord (Anette Storgaard)
* Mindeord (Ragnar Hauge)

ARTIKLER

* Rasistiska brott mot utsatta grupper (Therese Enarsson & Karin Åström)
* Automatisk Nummerpladegenkendelse (ANPG) (Tanja Kammersgaard Christensen)
* Samarbejdet mellem den danske kriminalforsorg og den frivillige sektor (Annette Olesen)
* Å forebygge ulvedrap (Paul Larsson)
* Psykisk vold inden for lovens rammer (Mie Mølbak og Caroline Skovgård Jørgensen)
* Research on Danish Salafi-jihadist foreign fighters (Kathrine Elmose Jørgensen)

BOGANMELDELSER

* Veje til Respekt – Om gadens liv på Nørrebro (Kim Møller)
* Verdenslitteraturens jura (Thomas Elholm)

ÅRSBERETNINGER

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.