Yhteystiedot — Kontaktuppgifter

Suomen Kriminalistiyhdistys - Kriminalistföreningen i Finland r.y.
c/o Petri Danielsson
Sosiaalitieteiden laitos / Institutionen för socialvetenskap
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / Insititutet för kriminologi och rättspolitik
PL / PB 24
FI-00014 Helsinki / Helsingfors
Finland

Sihteeri / Sekreterare
Leena Mäkipää
makipaa.leena(at)gmail.com

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.