Yhdistys

Suomen Kriminalistiyhdistys on vuonna 1934 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä, tehdä asiaankuuluvia ehdotuksia ja aloitteita sekä edistää alaa koskevien tutkimusten julkaisemista. Yhdistys järjestää sekä keväisin että syksyisin keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kriminaalipoliittisista aiheista. Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu vuosittain maalis-, huhti- tai toukokuussa. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 108 jäsentä. Jäsenmaksu on 35 euroa vuodessa.

Kriminalistföreningen i Finland är en år 1934 grundad förening vars syfte är att fungera som forum för att behandla kriminaliteten, orsakerna till den och hur den kan förebyggas, att lägga fram relevanta förslag och initiativ samt att befrämja publiceringen av forskning på området. Föreningen arrangerar diskussionstillfällen såväl på våren som på hösten om olika dagsaktuella kriminalpolitiska teman. Föreningens årsmöte sammanträder årligen i mars, april eller maj. Föreningens medlemsantal är för närvarande 108 personer. Medlemsavgiften är 35 euro i året.


Hallitus — Styrelsen

Puheenjohtaja/Ordförande
OTM, erityisasiantuntija Anni Karnaranta

Varapuheenjohtaja/Viceordförande
oikeuspsykiatri Mika Rautanen

Sihteeri/Sekreterare
OTM, tohtorikoulutettava Esko Yli-Hemminki

Rahastonhoitaja/Kassör
VTM, tutkija Petri Danielsson

Muut hallituksen jäsenet/Styrelsens övriga medlemmar
kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä
VTT, yliopistotutkija Karoliina Suonpää
OTT, yliopistonlehtori Heli Kork­ka-Knuts

Varajäsenet/Suppleanter
VT, OTM, VTM, lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää
OTM, kauppatieteiden (ekon.kand) opiskelija Annika Lehtonen

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.