Yhdistys

Suomen Kriminalistiyhdistys on vuonna 1934 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on koota asianharrastajia käsittelemään rikollisuutta, sen syitä ja vastustamiskeinoja koskevia kysymyksiä, tehdä asiaankuuluvia ehdotuksia ja aloitteita sekä edistää alaa koskevien tutkimusten julkaisemista. Yhdistys järjestää sekä keväisin että syksyisin keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista kriminaalipoliittisista aiheista. Yhdistyksen vuosikokous kokoontuu vuosittain maalis-, huhti- tai toukokuussa. Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 128 jäsentä. Jäsenmaksu on 35 euroa vuodessa, ja siihen sisältyy Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab -lehden vuosikerta.

Kriminalistföreningen i Finland är en år 1934 grundad förening vars syfte är att fungera som forum för att behandla kriminaliteten, orsakerna till den och hur den kan förebyggas, att lägga fram relevanta förslag och initiativ samt att befrämja publiceringen av forskning på området. Föreningen arrangerar diskussionstillfällen såväl på våren som på hösten om olika dagsaktuella kriminalpolitiska teman. Föreningens årsmöte sammanträder årligen i mars, april eller maj. Föreningens medlemsantal är för närvarande 128 personer. Medlemsavgiften är 35 euro i året, vilket inkluderar årgången av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.


Hallitus — Styrelsen

Puheenjohtaja/Ordförande
VTM, suunnittelija Petri Danielsson

Varapuheenjohtaja/Viceordförande
OTT, yliopistonlehtori Dan Helenius

Sihteeri/Sekreterare
Asianajaja Mervi Salo

Rahastonhoitaja/Kassör
VTM, tohtorikoulutettava Karoliina Suonpää

Muut hallituksen jäsenet/Styrelsens övriga medlemmar
kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä
OTM, erityisasiantuntija Anni Karnaranta
oikeuspsykiatri Mika Rautanen

Varajäsenet/Suppleanter
OTK, toimitusjohtaja Mikko Virkamäki
OTK, tohtorikoulutettava Kristiina Koivukari
VT, OTM, VTM, Leena Mäkipää

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.