Vuosikokous 2022

Suomen Kriminalistiyhdistys – Kriminalistföreningen i Finland ry:n vuosikokous pidetään tiistaina toukokuun 31. päivänä 2022 kello 16.30 alkaen ensisijaisesti etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Yhdistyksen hallitus suosittelee osallistumista etäyhteyden välityksellä, mutta tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Aalto-yliopiston Töölön toimitiloissa (sali A310, Runeberginkatu 14–16, Helsinki). Tilanteen aiheuttamien järjestelyjen vuoksi kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen osoitteeseen info@kriminalistiyhdistys.fi maanantaihin 30.5. klo 16.00 mennessä. Yhdistyksen säännöistä poikkeava kokousmenettely perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021).

Vuosikokouksen yhteydessä ei järjestetä muuta ohjelmaa, sillä vuosikokouksen yhteyteen suunniteltu keskustelutilaisuus on jouduttu siirtämään. Tilaisuuden aiheesta ja ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Kokousasiakirjat:

...
Suomen Kriminalistiyhdistys – Kriminalistföreningen i Finland r.f. håller sitt årsmöte tisdagen den 31 maj 2022 fr.o.m. kl. 16.30 i första hand som fjärrmöte. Till behandling upptas de i 7 § föreningens stadgar angivna ärenden som ankommer på årsmötet. Föreningens styrelse rekommenderar att deltagande sker genom fjärranslutning, men vid behov kan man också delta i mötet i utrymmena i Aalto-universitetets lokal i Tölö (sal A310, Runebergsgatan 14–16, Helsingfors). På grund av de arrangemang som orsakas av situationen ska man senast måndagen 30.5. kl. 16.00 på förhand anmäla sig till mötet på adressen info@kriminalistiyhdistys.fi. Det från föreningens stadgar avvikande mötesförfarandet grundar sig på lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar (375/2021).

I samband med årsmötet anordnas inget annat program, eftersom det planerade diskussionstillfället har fått skjutas upp. Ämnet och tidpunkten för tillfället informeras separat.

Hallitus/Styrelsen

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.