Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2/2023

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab -lehden vuoden 2023 toinen numero (2/2023) on ilmestynyt. Numero on luettavissa lehden verkkosivulla osoitteessa https://tidsskrift.dk/NTfK.

  • Forord (Anette Storgaard)

ARTIKLER

  • Banning Childlike Sex Dolls/Sex Dolls that Appear as Children (Monique Hendriks-Lundh)
  • Brottsenhet vid koppleri och människohandel (Heikki Kallio)
  • Å snakke om det som ikke skal nevnes! (Marie-Lisbet Amundsen og Per E. Garmannslund)
  • Jurastuderende bag tremmer (Linda Kjær Minke)

ESSAY

  • Risiko for bias i retspsykiatriske vurderinger (Pia Lykke Hjortebjerg og Susanne Bengtson)
  • En första kriminologisk inblick i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (Sirkku Sarenbo och Helena Striwing)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.