Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1/2021 julkaistu

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab -lehden numero 1/2021 on ilmestynyt verkossa. Kyse on lehden ensimmäisestä kokonaan verkossa julkaistavasta ja täysin avoimesti saatavilla olevasta numerosta. Uusin numero on luettavissa osoitteessa https://tidsskrift.dk/NTfK.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Marts 2021 – 108. årgang Nr. 1
Tema: Frihedsberøvelse og frihedsberøvede

Sisällysluettelo:

 • Forord (Anette Storgaard)
 • Fører endringer i loven til endringer i rettspraksis? (Synøve N. Andersen, Morten Holmboe og Torbjørn Skardhamar)
 • Criminal justice in a small Nordic country: The case of Iceland (Helgi Gunnlaugsson)
 • Public or private administration of justice: privatization of prisons (Anders Løvlie og Papuna Guruli)
 • Frivillige organisationers resocialiserende arbejde i Kriminalforsorgens institutioner (Annette Olesen og Anders Brinck Rosenvold)
 • Hvem styrer fængslerne og fangehåndteringen i Danmark? (Peter Fransen)
 • Hjørnestenene i den danske kriminalforsorg: (Linda Kjær Minke)
 • Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler (Kjersti Lohne og Marte Rua)
 • Disciplinærretlig skyld og straf i danske fængsler (Hans Jørgen Engbo)
 • Prison ideas and architecture 1850-today: (Hedda Giertsen)
 • Pragmatic and Permeable Egalitarianism: (Kristian Mjåland og Julie Laursen)
 • «YOLO – you only live once»: (Berit Johnsen, Vidar Skogvoll, og Tom Normann)
 • «Alt er jo egeninnsats» – Kvinners vendepunkter bort fra kriminalitet (Katharina Gjeruldsen og Egil Jensen)
 • Mat, makt och motstånd: (Tove Pettersson)
 • Unødig lang sagsbehandlingstid i danske straffesager: (Kasper Jørgensen og Annette Olesen)
 • Synge med de dømte (Ingeborg Martens Lomholt)
 • The legacy of Nils Christie (Nicolay B. Johansen)
 • Fængslede kvinder er andet og mere end stereotyper (Charlotte Mathiassen)
 • Årsberetninger 2020 (De nordiske kriminalistforeninger)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.