NTfK Special Issue NSfK 60 years – Call for Presentations

NSfK markerer 60 års jubilæum med særnummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Invitation til at bidrage

I forbindelse med NSfK’s 60 års jubilæum i 2022 udgives et særnummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Både NSfK og NTfK lægger vægt på at understøtte og udbrede dygtige unge nordiske forskeres arbejde. Derfor skal NSfK’s jubilæum markeres med et særnummer af NTfK, der er dedikeret til at synliggøre nordiske doktoranders (ph.d. studerendes) forskningsprojekter.

Alle genrer indenfor kriminalvidenskab i bred forstand er velkomne. Det gælder kriminologi, strafferet, straffeprocesret, politiforskning, fængselsforskning samt tværvidenskabelig forskning og forskning i tværsektorielle samarbejder med relation til de nævnte emner.

Mer information: https://www.nsfk.org/news/ntfk-special-issue-nsfk-60-years-call-for-pres...

*****

NSfK 60 years Special Issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab

Call for Notifications of Interest

In 2022 the Nordic Research Council for Criminology, NSfK, celebrates its 60 years anniversary. As part of the activities during the year, a special issue of Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab will be published.

Both NSfK and NTfK emphasize the importance of supporting and sharing the work of talented young Nordic researchers. For the NSfK Jubilee Year 2022 we are delighted to dedicate the Special issue of NTfK to research by Nordic doctoral students (PhD students).

We invite PhD students currently working on their thesis or having defended the thesis in 2020 to contribute. We welcome contributions from scientific disciplines with criminological or criminal policy relevance, eg criminology, criminal law, criminal procedure law, police research, prison research as well as interdisciplinary research and research in cross-sectoral collaborations related to the mentioned fields.

More information: https://www.nsfk.org/news/ntfk-special-issue-nsfk-60-years-call-for-pres...

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.