Vuosikokous 2021

Suomen Kriminalistiyhdistys – Kriminalistföreningen i Finland ry:n vuosikokous pidetään torstaina, toukokuun 27. päivänä 2021 kello 16.00 alkaen ensisijaisesti etäkokouksena. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat ja esitetään muutettavaksi sääntöjen 8 §:n 1 momentti koskien vuosikokouskutsun toimittamistapaa. Hallitus esittää, että vuosikokouskutsut voisi toimittaa myös sähköpostitse. Yhdistyksen hallitus suosittelee osallistumista etäyhteyden välityksellä, mutta tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Aalto-yliopiston Töölön toimitiloissa (sali A306, Runeberginkatu 14–16, Helsinki). Tilanteen aiheuttamien järjestelyjen vuoksi kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen osoitteeseen info@kriminalistiyhdistys.fi keskiviikkoon 26.5.2021 klo 16.00 mennessä. Yhdistyksen säännöistä poikkeava kokousmenettely perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020).

Kokousasiakirjat:

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn jälkeen pidetään kello 16.30–17.30 luentotilaisuus aiheesta ”Mielentilatutkimusten väheneminen – syyt ja seuraukset".

***
Suomen Kriminalistiyhdistys – Kriminalistföreningen i Finland r.f. håller sitt årsmöte torsdagen den 27 maj 2021 fr.o.m. kl. 16.00 i första hand som fjärrmöte. Till behandling upptas de i 7 § föreningens stadgar angivna ärenden som ankommer på årsmötet samt framförs att 8 § 1 momentet i stadgorna beträffande utförandet av årsmöteskallelser ska ändras. Styrelsen framför att årsmöteskallelser ska kunna utföras också per e-post. Föreningens styrelse rekommenderar att deltagande sker genom fjärranslutning, men vid behov kan man också delta i mötet i utrymmena i Aalto-universitetets lokal i Töölö (sal A306, Runebergsgatan 14–16, Helsingfors). På grund av de arrangemang som orsakas av situationen ska man senast onsdagen 26.5.2021 kl. 16.00 på förhand anmäla sig till mötet på adressen info@kriminalistiyhdistys.fi. Det från föreningens stadgar avvikande mötesförfarandet grundar sig på lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (677/2020).

Efter behandlingen av stadgeenliga ärenden ordnas klockan 16.30-17.30 ett föreläsningstillfälle om temat ”Minskat antal sinnesundersökningar – orsaker och konsekvenser".

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.